Encyklopedia

Glikol polietylenowy (Polyethylene Glycol, PEG) – działanie, cechy, bezpieczeństwo

Glikol polietylenowy, w skrócie PEG, jest doskonale znany wszystkim wielbicielom kosmetyków. PEG-i to syntetyczne substancje o złożonej budowie. Możemy wyróżnić wiele ich rodzajów. To, jaką mają strukturę, determinuje określone działanie i właściwości. Numer dodany na końcu skrótu, np. PEG-6, mówi, ile cząsteczek Polyethylene Glycol jest zawarte w jednej substancji. 
Reklama