Encyklopedia

SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) – jak bada się kosmetyki, zanim trafią do obrotu?

Branża kosmetyczna jest obecnie wysoko rozwinięta. Substancje w kosmetykach opierają się o coraz to nowsze technologie, co wymaga kontroli. Z pomocą przychodzi SCCS – organizacja Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów.

Ciężko sobie wyobrazić jak ten rynek funkcjonowałby bez odgórnie narzuconych wytycznych. Zapewne panowałby ogromny chaos, a o bezpieczeństwie nie byłoby mowy. Zwłaszcza w czasach, gdy wiele kosmetyków powstaje głównie po to, aby spełnić oczekiwania kolejnych konsumentów.

Co to jest SCCS?

sccs - co to jest

Scientific Committee on Consumer Safety – stąd pochodzi popularnie używany skrót SCCS. To niezależna organizacja zajmująca się badaniem produktów nienadających się do spożycia. Należą do nich przede wszystkim kosmetyki, ale także składniki zawarte w zabawkach dla dzieci czy innych przedmiotach codziennego użytku. Pieczę nad SCCS trzyma Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej.

Czym zajmuje się SCCS?

sccs - czym zajmuje się sccs

Komitet Naukowy ds. Konsumentów wydaje przede wszystkim opinie na temat toksyczności, zagrożeń, potencjalnych alergii w kontekście danych składników w preparatach kosmetycznych. Określa ewentualne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia konsumentów.

Wszelkie przeprowadzone badania, protokoły są publikowane i muszą być stale uaktualniane wraz z nowymi doniesieniami. Istnieje możliwość wydania drugiej opinii na polecenie wnioskodawcy. SCCS współpracuje z kilkoma grupami ekspertów zajmujących się m.in. nanomateriałami, metodologią, a także składnikami produktów kosmetycznych. Wszystkie opinie pochodzące od SCCS ukazują się w formie pisemnej, ewentualnie są też przedstawiane na specjalnym posiedzeniu. Organizacja zajmuje się przede wszystkim:

 • badaniem substancji kosmetycznych za pomocą metod alternatywnych dla testowania na zwierzętach;
 • badaniem toksyczności surowców;
 • wpływem substancji kosmetycznych na organizm człowieka (czy są mutagenne, rakotwórcze, wywołują problemy z płodnością);
 • kontrolowaniem stopnia bezpieczeństwa kosmetyków i surowców skierowanych dla najmłodszych konsumentów – niemowląt i dzieci;
 • oceną bezpieczeństwa produktów do koloryzacji włosów;
 • wpływem kosmetyków na zdrowie konsumentów;
 • rozpoznawaniem substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej; 
 • określaniem stopnia ryzyka i zagrożeń.
Zobacz też:
Solubilizatory – czym są i jaką rolę pełnią w kosmetykach?

SCCS – rodzaje badań i analiz kosmetyków

sccs - rodzaje badań

W przypadku przemysłu kosmetycznego SCCS przekazuje odpowiednie procedury, modele i wytyczne, które powinny być zastosowane podczas powstawania m.in. surowców kosmetycznych. Ocena bezpieczeństwa substancji nie może się opierać na doświadczeniach przeprowadzonych na zwierzętach. Istnieją dwie główne gałęzie badań:

 • w przypadku nowych składników należy opierać się na alternatywnych metodach doświadczalnych, innych niż testowanie na zwierzętach;
 • w przypadku surowców będących już w obrocie, których właściwości oparte są na badaniach przeprowadzonych na organizmach żywych, pozostają one uznane za ważne.

W jakich obszarach przeprowadzają badania i analizy SCCS? Są to:

 • kosmetyki i ich składniki;
 • tatuaże (usługi);
 • solaria;
 • branża fryzjerska;
 • zabawki;
 • różnego rodzaju tekstylia;
 • branża odzieżowa;
 • chemia gospodarcza.

Kto może należeć do SCCS?

Organizacja ta może się składać z maksymalnie 17 członków. Ich kadencja trwa 3 lata i może być przedłużona do 3 razy. Istnieje specjalna lista rezerwowych kandydatów. Wybierani są na podstawie określonych umiejętności, niezbędnych do przeprowadzania analiz m.in. substancji kosmetycznych. Istotne jest również miejsce ich zamieszkania. 

W razie niepewności wynikających z braku odpowiedniej wiedzy, członkowie SCCS mają możliwość zasięgnięcia porady u ekspertów niewchodzących w skład organizacji. Podczas swej pracy przestrzegają określonych zasad poufności oraz braku konfliktu interesów. 

sccs - kto może należeć?

SCCS – odpowiedzialna rola

Jak widać, nie tak łatwo wprowadzić na rynek nową substancję kosmetyczną. Zanim dany składnik zostanie dopuszczony do użytku w kosmetykach i znajdzie się w naszym ulubionym produkcie, musi przejść szereg badań. Ich wynik i wydane na jego temat opinie decydują, czy w ogóle może być on stosowany.

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety_pl

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/latest_opinions_enPowiązane artykuły:

Dodaj komentarz

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

Popularne wpisy: